Apartat legal

1 – Els textos, les imatges i la resta de continguts inclosos en aquesta pàgina web són propietat de l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB). Qualsevol còpia, descàrrega, transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, s’ha de realitzar amb el seu previ i exprés consentiment per escrit, excepte quan s’indiqui el contrari.

2 – La pàgina web de l’APB conté enllaços a pàgines externes i a adreces de correu electrònic, sobre les quals no té cap responsabilitat, ni pel que fa a la seva fiabilitat ni pel que fa als seus continguts.

3 – L’APB no es responsabilitza de l’eventual existència de virus o d’altres elements nocius, introduïts en els seus sistemes informàtics, que puguin afectar l’equip informàtic de l’usuari, ni per les conseqüències perjudicials que puguin produir.

4 – L’APB manté la seva pàgina web al més actualitzada possible, a partir d’aportacions pròpies i externes. Per això i atès el gran volum d’informació que conté, poden produir-se errors, inexactituds, errades i faltes puntuals d’actualitat. En aquest sentit, encara que aquestes incidències no són sempre responsabilitat de l’APB, aquesta agraeix les comunicacions dels usuaris amb l’objectiu de resoldre-les.

5 – Els sistemes informàtics utilitzats per l’APB per a la prestació d’aquests serveis poden utilitzar cookies tècniques o fins i tot de personalització, per exemple per a l’accés a zones restringides de la web. En cap moment l’APB té intenció d’obtenir un benefici comercial amb aquest funcionament, si bé d’acord amb la normativa vigent informa els usuaris i entén que aquests ho accepten explícitament en visitar la web de l’APB.